Husrensning

Husrensning


Har du usynlige gæster?

__


- Oplever/mærker du noget ubehageligt i din bolig?

- Føler du dig drænet uden at der er ydre årsager til det?

- Sker der ting som ikke umiddelbart kan forklares?

- Føler du, at du bliver iagttaget selv om du er alene?


Ofte påvirkes vi af hvileløse sjæle, der enten ikke er klar over at de er døde,

eller som bare synes, at det er hyggeligt at være i nærheden af os.


Det kan være sjæle, der har tilknytning til stedet hvor du bor,

eller sjæle du har tiltrukket fordi jeres energier matcher.

I nogle tilfælde bliver påvirkningen så stærk at den virker ubehagelig,

og evt. giver dig uforklarlige symptomer,

pludseligt opståede sygdomme eller ændrede sindstilstande.

Så er det på tide, at sende den/de døde videre til lyset.Har du besøg?


Har du en fornemmelse af, at noget sådan sker omkring dig, og vil du gerne vide,

hvem det er og hvorfor de er her?


Ønsker du at have din bolig i fred - Så tag gerne kontakt til mig.


Jeg vil altid vil indlede med en telefonsamtale, for at mærke efter, om det nu også

er åndeaktivitet det drejer sig om, eller om problemerne evt. kan løses på anden måde.  • Varighed: 1 - 2 timer - afhængig af omstændighederne. 
  • Pris: 2.500 inklusiv moms 
  • Der kan påregnes transportudgift, ved lang afstand, men dette vil altid være aftalt på forhånd.